• ul. Siedlecka 26, Wrocław
  • (71) 723 00 86
  • biuro@wroconsult.pl
Oferujemy
Analizy
Tworzymy dokumentacje aplikacyjne, biznes plany dla przedsięwzięć inwestycyjnych w każdym sektorze, finansowanych z kredytów, pożyczek komercyjnych i preferencyjnych oraz programów wsparcia. Realizujemy analizy finansowe, a także sporządzamy analizy społeczno-ekonomiczne.
Konsultacje
Oferujemy zarządzanie realizacją projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych, a także między innymi monitorowaniem właściwej realizacji projektu pod kątem finansowym, merytorycznym i osiąganych wskaźników z punktu widzenia instytucji zarządzających.
Wyceny
Jesteśmy w stanie podjąć się wszystkich prac doradczych niezależnie od branży, wartości inwestycji i poziomu jej skomplikowania – pod warunkiem, że są interesujące z punktu widzenia naszego dalszego rozwoju.

Co robimy?

Doradzamy. Specjalizujemy się w tworzeniu analiz finansowych, studiów wykonalności i kompleksowych dokumentacji inwestycyjnych, strategii rozwoju oraz w zarządzaniu projektami. Główne sektory, w których działamy, to ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, energetyka, zdrowie. W nich posiadamy największe kompetencje i doświadczenie, jednak analizy w żadnym sektorze gospodarki i nawet najbardziej innowacyjne pomysły nie są dla nas zbyt trudnym wyzwaniem. O nas – wroconsult