Co nowego u Nas słychać

Szpitale wymagają wsparcia

Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, w 2018 r. długi szpitali wzrosły o 600 mln zł - z 4,7 mld zł do 5,3 mld zł. Szczególnie źle wygląda sytuacja szpitali powiatowych - tylko w styczniu zostało w nich zamkniętych 15 oddziałów wewnętrznych i chirurgii ogólnej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest istotny wzrost kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, który nie został zrekompensowany wzrostem wysokości kontraktów publicznych na świadczenia w opiece zdrowotnej.

Wroconsult Sp. z o.o. od wielu lat zajmuje się doradztwem dla zakładów opieki zdrowotnej - również w zakresie przygotowania programów naprawczych. Znając specyfikę działalności szpitali i posiadając bogate doświadczenie doradcze w opiece zdrowotnej, jesteśmy w stanie realnie wspomóc szpital w poprawie sytuacji finansowej.

Zachęcamy do telefonicznego i e-mailowego kontaktu z nami.

2019-07-13

Czytaj więcej

Mrągowo przygotowuje się na zmiany klimatyczne

Coraz częściej słyszymy i czytamy o gwałtownych zjawiskach pogodowych wyrządzających ogromne szkody materialne, a często również zagrażających ludziom. Powalone drzewa, podtopione ulice i budynki, zniszczone sieci energetyczne - te efekty zmian klimatycznych są bardzo widoczne.

Jednym z kluczowych obszarów naszej działalności są wszelkie projekty związane z ochroną środowiska - w tym z przeciwdziałaniem skutkom zmian środowiskowych. W ostatnim czasie wspólnie z Mrągowo Miasto Ludzi Aktywnych pozyskaliśmy dotację z POIiŚ na realizację projektu "Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa". Ponad 16 mln zł dotacji pozwoli na znaczące ograniczenie ryzyka podtopień i zalania Mrągowa właśnie podczas gwałtownych opadów. Dodatkowo wody opadowe będą odprowadzane do zbiornika retencyjnego, co pozwoli na ich wykorzystanie np. do utrzymania zieleni miejskiej.

Mrągowo z milionami wsparcia dla projektu ekologicznego

Mrągowo otrzyma ponad 16 milionów zlotych dofinansowania na realizację budowy i przebudowy głównych kolektorów deszczowych na terenie miasta. Projekt został zgłoszony do konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w sierpniu ub.r. w poprzedniej kadencji samorządu.
Dofinansowanie w konkursie uzyskały jedynie 23 samorządy. Mrągowski projekt został sklasyfikowany na wysokim 14. miejscu, uzyskując 47 pkt. To bardzo duży sukces przygotowujących projekt: ówczesnej burmistrz Otolii Siemieniec, pracowników Urzędu Miejskiego przy aktywnym udziale dyrektora ZWiK Mrągowo Andrzeja Wołosza i pracowników spółki.
Realizacja inwestycji ma strategiczne znaczenie dla rozwiązania problemu wód opadowych w mieście. Docelowo umożliwi od dawna oczekiwaną przebudowę dróg w Śródmieściu.
Największy projekt inwestycyjny przygotowywany od lat przez miasto Mrągowo uzyskał 16 616 243,76 złotych dofinansowania z UE. Całkowita wartość projektu to 24 165 222,15 złotych.

Źródło / Więcej informacji tutaj: tutaj

2019-07-30

Czytaj więcej

Dotacja na część wschodniej obwodnicy Wrocławia

Pozyskane ponad 45 mln dotacji - sukcesem zakończyła się nasza ostatnia współpraca z DSDiK - środki będą przeznaczone na budowę drogi w newralgicznym miejscu Wrocławia - części połączenia Bielany - Łany - Długołęka (wschodnia obwodnica Wrocławia).

Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do DW nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) – od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonowska)

Projekt nr: RPDS.05.01.01-02-0001/19 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Finansowanie projektu:
27 marca 2019 r. został złożony wniosek o dofinasowanie – nabór w trybie pozakonkursowym.
29 maja 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 769/VI/19 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego „Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) – od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska)” Osi Priorytetowej nr 5 „Transport”, Działanie nr 5.1”Drogowa dostępność transportowa”, Poddziałanie nr 5.1.1 „Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu: 58 398 716,81 PLN
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 58 398 716,81 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 45 416 682,06 PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 5 839 871,68 PLN

Źródło / Więcej szczegółów pod tym adresem

2019-07-23

Czytaj więcej

© 2021 - Wroconsult Sp. z o.o.