Co nowego u Nas słychać

Szpitale wymagają wsparcia

Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, w 2018 r. długi szpitali wzrosły o 600 mln zł - z 4,7 mld zł do 5,3 mld zł. Szczególnie źle wygląda sytuacja szpitali powiatowych - tylko w styczniu zostało w nich zamkniętych 15 oddziałów wewnętrznych i chirurgii ogólnej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest istotny wzrost kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, który nie został zrekompensowany wzrostem wysokości kontraktów publicznych na świadczenia w opiece zdrowotnej. 
Wroconsult Sp. z o.o. od wielu lat zajmuje się doradztwem dla zakładów opieki zdrowotnej - również w zakresie przygotowania programów naprawczych. Znając specyfikę działalności szpitali i posiadając bogate doświadczenie doradcze w opiece zdrowotnej, jesteśmy w stanie realnie wspomóc szpital w poprawie sytuacji finansowej. 

Zachęcamy do telefonicznego i e-mailowego kontaktu z nami. 

 
 

2021-12-17

Czytaj więcej

Piękny dworzec w Wiśle - już gotowy

Przy naszym współudziale zrewitalizowano najpiękniejszy zabytkowy dworzec w województwie śląskim. 
 

Dworzec w Wiśle już gotowy. Wygląda wspaniale. Już na wiosnę zostanie otwarty. 

 
Dworzec kolejowy w Wiśle Uzdrowisku już gotowy! Już niedługo mieszkańcy Wisły i turyści będą mogli korzystać z nowego dworca kolejowego. Budynek został już wyremontowany, teraz czeka na konieczne odbiory. Prawdopodobnie już za kilka tygodni zostanie otwarty. Publikujemy pierwsze zdjęcia wnętrz nowego dworca. 
Dworzec w Wiśle od lat niszczał i szpecił centrum tej turystycznej miejscowości. W końcu miastu udało się przejąć budynek dworca i doprowadzić do jego remontu. W pierwszej, już ukończonej części, będzie m.in. poczekalnia, w drugiej - jeszcze w tym roku ma powstać restauracja z minibrowarem, który ma warzyć lokalne, wiślańskie piwo. 
 
Źródło / Więcej informacji
tutaj 

  

i
tutaj 
. 
 

2021-12-17

Czytaj więcej

SPZOZ w Lublińcu - modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych

Szpital w Lublińcu zakończył modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych - środki na realizację inwestycji pozyskane z naszą pomocą. 

Lubliniec: odnowiony oddział wewnętrzny wznowił funkcjonowanie W połowie sierpnia ma rozpocząć się modernizacja chirurgii ogólnej 

 
Zawieszony na czas remontu Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Lublińcu miał wznowić funkcjonowanie z początkiem lipca, ale prace się przedłużyły. Interna została więc przywrócona do życia 12 lipca. W ramach tej samej inwestycji zmodernizowany zostanie też Oddział Chirurgii Ogólnej, ale tu start robót nastąpi dopiero za kilka tygodni. 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu jest od początku czerwca w trakcie realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych obejmującego m.in. modernizację interny i chirurgii oraz zakup i dostawę sprzętu medycznego. Pierwszy etap dotyczący Oddziału Chorób Wewnętrznych już się zakończył. Prace remontowe trochę się jednak przedłuży. Zawieszenie oddziału spowodowane modernizacją miało potrwać do końca czerwca, tymczasem funkcjonowanie interny zostało ostatecznie wznowione 12 lipca. We wtorek 16 lipca na wspomnianych oddziale leżało 14 pacjentów – na 35 dostępnych miejsc. 
 
Źródło / Więcej informacji 

tutaj 

 

 
. 
 

2021-12-17

Czytaj więcej

Mrągowo przygotowuje się na zmiany klimatyczne

Coraz częściej słyszymy i czytamy o gwałtownych zjawiskach pogodowych wyrządzających ogromne szkody materialne, a często również zagrażających ludziom. Powalone drzewa, podtopione ulice i budynki, zniszczone sieci energetyczne - te efekty zmian klimatycznych są bardzo widoczne. 
Jednym z kluczowych obszarów naszej działalności są wszelkie projekty związane z ochroną środowiska - w tym z przeciwdziałaniem skutkom zmian środowiskowych. W ostatnim czasie wspólnie z Mrągowo Miasto Ludzi Aktywnych pozyskaliśmy dotację z POIiŚ na realizację projektu "Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa". Ponad 16 mln zł dotacji pozwoli na znaczące ograniczenie ryzyka podtopień i zalania Mrągowa właśnie podczas gwałtownych opadów. Dodatkowo wody opadowe będą odprowadzane do zbiornika retencyjnego, co pozwoli na ich wykorzystanie np. do utrzymania zieleni miejskiej. 

Mrągowo z milionami wsparcia dla projektu ekologicznego 

Mrągowo otrzyma ponad 16 milionów zlotych dofinansowania na realizację budowy i przebudowy głównych kolektorów deszczowych na terenie miasta. Projekt został zgłoszony do konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w sierpniu ub.r. w poprzedniej kadencji samorządu. Dofinansowanie w konkursie uzyskały jedynie 23 samorządy. Mrągowski projekt został sklasyfikowany na wysokim 14. miejscu, uzyskując 47 pkt. To bardzo duży sukces przygotowujących projekt: ówczesnej burmistrz Otolii Siemieniec, pracowników Urzędu Miejskiego przy aktywnym udziale dyrektora ZWiK Mrągowo Andrzeja Wołosza i pracowników spółki. 
Realizacja inwestycji ma strategiczne znaczenie dla rozwiązania problemu wód opadowych w mieście. Docelowo umożliwi od dawna oczekiwaną przebudowę dróg w Śródmieściu. Największy projekt inwestycyjny przygotowywany od lat przez miasto Mrągowo uzyskał 16 616 243,76 złotych dofinansowania z UE. Całkowita wartość projektu to 24 165 222,15 złotych. 
 
Źródło / Więcej informacji
tutaj 
 
 

2021-12-17

Czytaj więcej

Dotacja na część wschodniej obwodnicy Wrocławia

Pozyskane ponad 45 mln dotacji - sukcesem zakończyła się nasza ostatnia współpraca z DSDiK - środki będą przeznaczone na budowę drogi w newralgicznym miejscu Wrocławia - części połączenia Bielany - Łany - Długołęka (wschodnia obwodnica Wrocławia). 
Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do DW nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) – od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonowska) 

Projekt nr: RPDS.05.01.01-02-0001/19 

 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego. 

Finansowanie projektu: 

 
27 marca 2019 r. został złożony wniosek o dofinasowanie – nabór w trybie pozakonkursowym. 29 maja 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 769/VI/19 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego „Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) – od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska)” Osi Priorytetowej nr 5 „Transport”, Działanie nr 5.1”Drogowa dostępność transportowa”, Poddziałanie nr 5.1.1 „Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu: 

58 398 716,81 PLN 

 
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 

58 398 716,81 PLN 

 
Wartość dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 

45 416 682,06 PLN 

 
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 

5 839 871,68 PLN 

 
 
Źródło / Więcej szczegółów 

 

 

 

 

 

pod tym adresem 

 

 

 

 

 
 

2021-12-17

Czytaj więcej

© 2022 - Wroconsult Sp. z o.o.