Nasze najważniejsze projekty

Nazwa projektu

Odbiorca

Wartość projektu

Źródło finansowania

Wymiana aparatury i sprzętu medycznego na oddziałach ginekologii i pulmonologii w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, w celu poprawy opieki zdrowotnej10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej3 370 585,54 PLNPOIiŚ 2014-2020
Równajmy szanse – dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy dwóch sal lekcyjnych z przeznaczeniem na pracownię przyrodniczą i komputerowąFundacja Równi Choć Różni506 824,00 PLNRPO WD 2014-2020
e-Psychiatria – rozwój elektronicznych systemów gromadzenia danych i udostępniania danych do procesu elektronicznej obsługi pacjentaWojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu6 557 275, 60 PLNRPO WD 2014-2020
Przebudowa drogi woj. Nr 159 (Skwierzyna – droga woj. nr 158)Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze2 253 786,70 PLNRPO WL 2014-2020
Przebudowa drogi woj. Nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. – Etap IZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze5 079 462,95 PLNRPO WL 2014-2020
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w DobroszycachGmina Dobroszyce1 051 089,28 PLNRPO WD 2014-2020
Rozwój elektronicznych usług poprzez digitalizację i udostępnianie wyselekcjonowanych zasobów Dolnośląskiej Biblioteki PedagogicznejDolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu143 000,00 PLNRPO WD 2014-2020
Konserwacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne i edukacyjne zabytkowych budynków Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Alejach Ujazdowskich 4 w WarszawieUniwersytet Warszawski8 954 092,16 PLNRPO WM 2014-2020
Budowa DW nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina – etap IPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich16 311 225,91 PLNRPO Podkarpackie 2014-2020
Doposażenie Zespołu Poradni Ginekologiczno-Położniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu poprzez zakup USG i aparatów KTGWojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu397 581,00 PLNPOIiŚ 2014-2020
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w MalczycachGmina Malczyce10 900 351,07 PLNRPO WD 2014-2020
Przebudowa pomieszczeń przy ul. Górnej 2 w Polkowicach (termomodernizacja)Gmina Polkowice3 980 370,40 PLNRPO WD 2014-2020
Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta PolkowiceGmina Polkowice2 549 906,87 PLNRPO WD 2014-2020
Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej w PolkowicachGmina Polkowice1 890 766,06 PLNRPO WD 2014-2020
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap IZarząd Dróg Miejskich w Warszawie110 049 204,74 PLNRPO WM 2014-2020
Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. Dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-ZdrojuGmina Polanica-Zdrój1 318 673,87 PLNRPO WD 2014-2020
Termomodernizacja budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w Katowicach przy ul. Bankowej 14Uniwersytet Śląski w Katowicach10 219 452,00 PLNPOIiŚ 2014-2020
Polski Ogród MilenijnyUniwersytet Wrocławski2 218 057,20 PLNRPO WD 2014-2020
Budowa elektrycznej instalacji fotowoltaicznej na terenie Urzędu Miasta i Gminy oraz na Budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w WitnicyGmina Witnica2 304 263,65 PLNRPO WL 2014-2020
Zakup bez emisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie PolkowiceGmina Polkowice3 426 370,00 PLNNFOŚiGW
Zagospodarowanie Góry Chełmskiej – etap IMiasto Koszalin3 663 446,30 PLNRPO WZP 2014-2020
Przebudowa napowietrznej magistrali ciepłowniczej DN400, DN500 w zakresie wymiany izolacji na segmentową izolację poliuretanową w PolkowicachPrzedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. W Polkowicach3 828 932,75 PLNPOIiŚ 2014-2020
Zakup pasażerskich pojazdów kolejowychWielkopolski Program Operacyjny 2014-202043 085 781,00 PLNRPO WL 2014-2020
Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia poprzez doposażenie SPZOZ w Krotoszynie w nowoczesny sprzęt medycznySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie3 925 535,14 PLNWRPO 2014+
Doposażenie w sprzęt medyczny szpitalnego oddziału ratunkowego SPZOZ w Krotoszynie w celu poprawy jakości usług i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie1 327 474,00 PLNPOIiŚ 2014-2020
Leczenie chorób układu krążenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki i terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we WrocławiuUniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu4 831 440,67 PLNPOIiŚ 2014-2020
Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy oraz modernizacja lądowiskaSamodzielny Publiczny Zespół opieki Zdrowotnej w Świdnicy1 156 612, 67 PLNPOIiŚ 2014-2020
Wymiana aparatury i sprzętu medycznego na oddziałach ginekologii i pulmonologii w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, w celu poprawy opieki zdrowotnej10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej3 370 585,54 PLNPOIiŚ 2014-2020
Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny JeleniogórskiejWojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej3 018 774,82 PLNPOIiŚ 2014-2020
Modernizacja i doposażenie SOR Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w WałbrzychuSpecjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego3 163 866,90 PLNPOIiŚ 2014-2020
Rozbudowa z przebudową i doposażeniem istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy WCSKJ wraz z uruchomieniem lądowiskaWojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej5 010 364,00 PLNPOIiŚ 2014-2020
E-Psychiatria – rozwój elektronicznych systemów gromadzenia danych i udostępniania danych do procesu elektronicznej obsługi pacjentaWojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu6 557 275, 60 PLNRPO WD 2014-2020
Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWIA z WMCO w Olsztynie – etap 2 zakup jednego akceleratora oraz budowa jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do istniejącej infrastrukturySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie22 013 695,00 PLNPOIiŚ 2014-2020
Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie – etap nr 1 wymiana istniejącego akceleratora wraz z adaptacją istniejącego bunkra na potrzeby instalacji oraz dostosowaniem istniejącej infrastrukturySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie12 002 484,60 PLNPOIiŚ 2014-2020
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny JeleniogórskiejWojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej368 900,00 PLNPOIiŚ 2014-2020
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Odddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej.Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie477 820,00 PLNPOIiŚ 2014-2020
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Głogowskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o. o.Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o. o.322 150,00 PLNPOIiŚ 2014-2020
Odtworzenie infrastruktury do diagnostyki i terapii chorób układu oddechowego CO-I, poprzez wymianę wyrobów medycznych.Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie6 916 469,36 PLNPOIiŚ 2014-2020

© 2022 - Wroconsult Sp. z o.o.