Świadczone przez nas usługi

Plany i strategie

Tworzymy samorządowe strategie rozwoju, programy rewitalizacji, plany i programy związane z poprawą jakości środowiska. Ściśle współpracujemy ze społecznością, dla której tworzymy dokument strategiczny. Dbamy o to, aby strategia była użyteczna i odzwierciedlała rzeczywiste potrzeby oraz zamierzenia społeczności lokalnej. Tworzymy również programy restrukturyzacji, plany rozwoju podmiotów gospodarczych. Posiadamy kluczowe kompetencję - wiedzę i doświadczenie zarówno w zakresie metod zarządzania strategicznego, jak i analiz finansowych.

Pozyskiwanie środków finansowych

Tworzymy dokumentację aplikacyjną na potrzeby pozyskania funduszy UE. Pozyskujemy środki zwrotne - kredyty preferencyjne i komercyjne, dopełniające dofinansowanie z funduszy UE oraz finansujące przedsięwzięcia samodzielnie, bez udziału dotacji.

Analizy i badania

Specjalizujemy się w analizach i badaniach w sektorach: energetyki, odnawialnych źródeł energii, środowiska, zdrowia, turystyki. Mając wsparcie doświadczonych pracowników naukowych oraz specjalistycznych firm badawczych jesteśmy w stanie zrealizować skomplikowane analizy w różnych sektorach gospodarki i nauki z wykorzystaniem adekwatnych narzędzi badawczych.

Zarządzanie projektami

Zajmujemy się zarządzaniem projektami dofinansowanymi z funduszy strukturalnych w pełnym zakresie - od przygotowania dokumentów do umowy o dofinansowanie, poprzez bieżący kontakt z Instytucją Zarządzającą, składanie rozliczeń, wniosków o płatność, raportów, przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych, po udział w kontrolach projektu oraz monitorowanie po zakończeniu jego realizacji.

© 2022 - Wroconsult Sp. z o.o.