Dotacja na część wschodniej obwodnicy Wrocławia

2021-12-17

Pozyskane ponad 45 mln dotacji - sukcesem zakończyła się nasza ostatnia współpraca z DSDiK - środki będą przeznaczone na budowę drogi w newralgicznym miejscu Wrocławia - części połączenia Bielany - Łany - Długołęka (wschodnia obwodnica Wrocławia).
Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do DW nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) – od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonowska)
Projekt nr: RPDS.05.01.01-02-0001/19 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Finansowanie projektu:
27 marca 2019 r. został złożony wniosek o dofinasowanie – nabór w trybie pozakonkursowym. 29 maja 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 769/VI/19 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego „Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) – od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska)” Osi Priorytetowej nr 5 „Transport”, Działanie nr 5.1”Drogowa dostępność transportowa”, Poddziałanie nr 5.1.1 „Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu: 58 398 716,81 PLN
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 58 398 716,81 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR na realizację projektu wynosi: 45 416 682,06 PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację projektu wynosi: 5 839 871,68 PLN
Źródło / Więcej szczegółów pod tym adresem

© 2022 - Wroconsult Sp. z o.o.