Mrągowo przygotowuje się na zmiany klimatyczne

2021-12-17

Coraz częściej słyszymy i czytamy o gwałtownych zjawiskach pogodowych wyrządzających ogromne szkody materialne, a często również zagrażających ludziom. Powalone drzewa, podtopione ulice i budynki, zniszczone sieci energetyczne - te efekty zmian klimatycznych są bardzo widoczne.
Jednym z kluczowych obszarów naszej działalności są wszelkie projekty związane z ochroną środowiska - w tym z przeciwdziałaniem skutkom zmian środowiskowych. W ostatnim czasie wspólnie z Mrągowo Miasto Ludzi Aktywnych pozyskaliśmy dotację z POIiŚ na realizację projektu "Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa". Ponad 16 mln zł dotacji pozwoli na znaczące ograniczenie ryzyka podtopień i zalania Mrągowa właśnie podczas gwałtownych opadów. Dodatkowo wody opadowe będą odprowadzane do zbiornika retencyjnego, co pozwoli na ich wykorzystanie np. do utrzymania zieleni miejskiej.
Mrągowo z milionami wsparcia dla projektu ekologicznego Mrągowo otrzyma ponad 16 milionów zlotych dofinansowania na realizację budowy i przebudowy głównych kolektorów deszczowych na terenie miasta. Projekt został zgłoszony do konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w sierpniu ub.r. w poprzedniej kadencji samorządu. Dofinansowanie w konkursie uzyskały jedynie 23 samorządy. Mrągowski projekt został sklasyfikowany na wysokim 14. miejscu, uzyskując 47 pkt. To bardzo duży sukces przygotowujących projekt: ówczesnej burmistrz Otolii Siemieniec, pracowników Urzędu Miejskiego przy aktywnym udziale dyrektora ZWiK Mrągowo Andrzeja Wołosza i pracowników spółki.
Realizacja inwestycji ma strategiczne znaczenie dla rozwiązania problemu wód opadowych w mieście. Docelowo umożliwi od dawna oczekiwaną przebudowę dróg w Śródmieściu. Największy projekt inwestycyjny przygotowywany od lat przez miasto Mrągowo uzyskał 16 616 243,76 złotych dofinansowania z UE. Całkowita wartość projektu to 24 165 222,15 złotych.
Źródło / Więcej informacji tutaj

© 2022 - Wroconsult Sp. z o.o.