Realizujemy badania w Trójmieście

2022-04-21

Miło nam poinformować, że Wroconsult wraz z Ekovert Łukasz Szkudlarek będzie wykonawcą przekrojowego badania dotyczącego realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot - dokonamy analizy stopnia realizacji celów Strategii.
Kilka słów o projekcie
Zadaniem Wroconsult jako Lidera konsorcjum oraz firmy Ekovert będzie analiza Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. W ramach przeprowadzonych prac ocenimy m.in. efektywność i skuteczność realizacji Strategii, szczególnie w kontekście wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 - sprawdzimy, czy ponad 1 mld PLN wydany na działania w trójmiejskim obszarze metropolitalnym przełożył się na poprawę wykorzystania szczególnego potencjału terytorialnego ZIT i usunięcie najważniejszych barier rozwojowych obszaru.
Nasz raport będzie także pomocny przy planowaniu wsparcia finansowego ze środków UE w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

© 2022 - Wroconsult Sp. z o.o.